Jdi na obsah Jdi na menu
 


Památky v okolí

10. 10. 2009

Měčín - expozice Skašovské hračky

budova Městského úřadu v Měčíně

Expozice z národopisných sbírek Národního muzea Praha Obrazekv prostorách MěÚ v Měčíně. Výroba dřevěných hraček ve Skašově má velkou tradici, první zmínky pocházejí už z počátku 18. století. Skašovská hračka je podobná hračkám z Českomoravské vrchoviny, ale liší se od ní některými detaily, což ji činí jedinečnou a nezaměnitelnou. Hračky se vyráběly především ze smrkového dřeva, menší součásti byly ze dřeva osikového, lipového nebo březového. Základním výrobním postupem bylo soustružení, soustruh byl poháněn nožním šlapadlem, později, ve 40. letech 20. století, byl tento pohon nahrazen elektrickým. Hračky byly po vysoustružení natírány a zdobeny barvami, tím se většinou zabývaly ženy. Barvy se měnily, první byly klihové, které obsahovaly olovo, později byly proto nahrazeny anilinovými a ještě později acetonovými. Sortiment hraček byl velmi rozmanitý, především znázorňovaly předměty, které měly děti kolem sebe - koníky, žebřiňáky, husary se šavlemi, panenky, později se výrobci snažili sortiment přizpůsobit přání zákazníků a vyráběli autíčka, selky, srdíčka apod. Výrobci své hračky prodávali na trzích a poutích v okolních i vzdálenějších obcích - Nicov, Přeštice, Nepomuk, Klatovy, Svatá Hora u Příbrami. Hračky také přímo od výrobců ve Skašově vykupovali obchodníci, kteří je pak dále prodávali, nejen v Čechách, ale také v Evropě a dokonce i v zámoří, výkupní ceny byly velmi nízké, a proto, na obranu proti tomuto nevýhodnému obchodu, založili skašovští výrobní družstvo, které hračky prodávalo až do 40. let 20. století. Kromě prodeje hraček obstarávalo také výrobcům materiál na jejich výrobu. Výroba hraček ve Skašově byla přerušena za 1. světové války, po válce byla obnovena, ale ve 30. letech 20. století přišla hospodářská krize, která výrobu opět ochromila. Později se ještě výrobci pokoušeli výrobu hraček ve Skašově obnovit, ale po 2. světové válce, odchodem mladých do měst za zaměstnáním, se stala jenom příležitostným výdělkem jednotlivců.
Zdroj: www.mecin.cz

 

Plánice

Plánice

ObrazekPlánice leží východním směrem od Němčic. Městečko se rozkládá v jihozápadní části Středočeské pahorkatiny v údolí tvořeném řekou Úslavou. Je obklopeno lesy, které jsou součástí přírodního parku Plánický hřeben. V blízkém okolí města je vybudováno několik menších rybníků. Větší rybníky najdeme jižním směrem od města a největší z nich Hnačovský slouží jako přírodní koupaliště. Okolí rybníka slouží jako rekreační oblast, jsou tu chatové osady, kemp a rekreační středisko. Ve městě se křižují dvě lokální cyklistické trasy, po kterých se můžeme vydat po okolních lesích a vrcholcích kopců. Město je výchozím bodem několika značených turistických tras. Severovýchodním směrem z Plánice vede tzv. Křižíkova cesta, po které můžeme dojít do města Nepomuk. Západním směrem dojdeme na vrchol kopce Barák ( 706 m.n.m.). Jihovýchodním směrem dojdeme k výše jmenovanému Hnačovskému rybníku.

www.planice.cz

Hnačovský rybník

 

Rybník o rozloze 68,38 ha je největším rekreačním rybníkem v okrese Klatovy. Leží jihovýchodně od Klatov u obce Hnačov 10 km od Němčic směrem na Plánici. Rybník poskytuje mnoho příležitostí k vodním sportům a rybolovu. Je vyhledávaným rekreačním místem, kde je umístěn autokemp a řada chat vhodných k ubytování.

www.hnacov.cz

 

Žinkovy

Romantický zámek je perlou obce Žinkovy na Plzeňsku. Zámek s věžemi ve stylu francouzské hradní architektury a arkádami se zrcadlí v hladině rybníka. ObrazekZámek je pseudorenesanční dvoupatrová trojkřídlá stavba. Kolem zámku je rozlehlý přírodní park. Původní vodní tvrz vznikla již ve 2. polovině 12. století. V 17. století byl na místě tvrze vybudován raně barokní zámek. Od roku 1712 vlastnili zámek Vrtbové, po nich od roku Lobkovicové. V roce 1883 získal zámek Jan z Harrachu, který nechal zámek částečně přestavět. V roce 1897 koupil zámek Karel Wesselý, který nechal zámecký objekt upravit v historizujícím romantickém stylu. Následovaly další úpravy provedené v roce 1916 poté, co zámek koupil podnikatel Karel Škoda. Od 50. do 90. let minulého století byl zámek využíván jako středisko odborářské rekreace.

 

Potštejn (Potenštýn, Potenštejn)

Zbytky bájného hradu Potštejna leží asi 1 km východně od centra Žinkov, na vrchu severně od Obrova hradiště. Ze Žinkov se ke zřícenině dostanete po žluté turistické značce. Dějiny obce Žinkov souvisí s panským sídlem - tvrzí, kterou tu založila Drslavická větev pánů ze Žinkov. Na jejím místě dnes stojí zámek. Roku 1176 se již připomíná Oldřich ze Žinkov, z čehož je zřejmé, že tvrz musela existovat již před tímto datem. V letech 1245 - 89 založil Půta (Póta) východně od Žinkov hrad, který se po něm jmenoval Potenštejn. Roku 1396 je uváděn jako patron kostela sv. Václava Bavor ze Žinkov. Tímto mužem vymřel rod Potenštejnů klatovských - Drslavické větve žinkovské. Z tohoto hradu, zaniklého již v 15. stol., se zachovaly jen valy a slabé stopy zdí.

www.zinkovy.cz

Zelená hora

Zelená hora

ObrazekZámek Zelená Hora stojí na výrazném vrchu (536 m) nedaleko Nepomuku na Plzeňsku. Přestože byly interiéry rozsáhlého zámku upraveny na vojenské ubikace, zachoval se hlavní sál s nástropní freskou, divadelní sál i bývalá hradní kaple. Východní zámecké křídlo má na nádvorní straně arkády. Na obvodu zámecké budovy jsou zbytky opevnění a válcové věže z původního hradu. Na zámku se odehrává převážná část románu Černí baroni od M. Švandrlíka, stejné prostředí zvolili i filmaři při natáčení stejnojmenného úspěšného filmu.

www.zelenahora.cz

Nepomuk

 

Nepomuk leží v Západních Čechách, jihovýchodním směrem od města NepomukPlzeň a 17 km severovýchodně od Němčic. ObrazekNajdeme ho na okraji pohoří Brdy. Město Nepomuk a nedaleký zámek Zelená hora proslavil ve svém románu Černí baroni, který byl také zfilmován, spisovatel Miloslav Švandrlík. Západním okrajem města protéká řeka Mihovka. V okolí Nepomuku je vybudováno několik rybníků. Západním směrem od města je na okraji Nepomuckého lesa Nový rybník sloužící jako přírodní koupaliště a na jeho břehu je vybudován kemp. Zámecký areál Zelená Hora najdeme severním směrem od města. Ve městě se křižuje několik značených cyklistických tras. Nepomuk je výchozím bodem celé řady turistických cest. Severním směrem z města kolem Zelené hory dojdeme ke zřícenině kláštera u obce nesoucí název Klášter. Severovýchodním směrem dojdeme k technické památce bývalých železáren u obce Vrčeň. Vydáme-li se západním směrem z města dojdeme ke zřícenině hradu Potštejn.

www.nepomuk.cz

Klatovy

Klatovy

Klatovy se nacházejí 12 km jihozápadním směrem od Němčic. ObrazekJsou známé pěstováním klatovských karafiátů. Kolem západního okraje města protéká řeka Úhlava. V nedalekém okolí se zvedají zalesněné stráně kopců Švihovské vrchoviny. Východním směrem od města se rozkládá přírodní park Plánický hřeben. Severovýchodním směrem od města se nachází letiště Čertovka. Na náměstí v Klatovech najdeme Černou věž, která kromě rozhledny má v prvním patře mučírnu. Turistickým lákadlem ve městě jsou katakomby, ve kterých se dochovalo několik mumifikovaných těl z 16. století. Ve městě jsou značené turistické u cyklistické trasy, které nás zavedou do zalesněné oblasti Švihovské vrchoviny.

www.klatovy.cz

Vodní hrad ŠvihovObrazek

vodní hrad Švihov

"Ač stále týž, pohled na něj snad nikdy neomrzí. Věky stojí nehybně na svém místě – nepřehlédnutelný, statný a skvělý. Má tisíc podob a každá z nich vypovídá svůj příběh o neobyčejné vzdělanosti, touze po dokonalosti, lásce k detailu, o prozíravosti, puzení trumfnout, stejně jako o pýše a bonvivánství....".
Vodní hrad Švihov se nachází cca 17 kilometrů západním směrem od Němčic.

www.hradsvihov.cz

Klenová

Klenová

24 km jihozápadně od Němčic nedaleko česko-německých hranic se nachObrazekází rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu Klenová, k níž byl v 19. století přistavěn novogotický zámek. V druhé polovině 19. století vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický komplex obytných a hospodářských budov (sýpka, vila, kaple sv. Felixe, statek). Na Klenové najdete historickou expozici z dějin hradu a zámku a několik výstav špičkového českého i zahraničního umění.

www.gkk.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Milujeme Šumavu

(Helena Chaloupková, 5. 6. 2011 10:42)

Na podzim se chystáme s naší organizací SPCCH v Praze 5 na rekondiční pobyt k rybníku Hnačov. Mimo jiné chceme také navštívit některé okolní pamatky. Moc se všichni těšíme ... Kdo by nemiloval Šumavu a jížní Čechy!?