Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klatovský deník: V Němčicích hrával divadelní spolek 'Budil'

3. 7. 2011

opona.jpg

Ochotnická představení v Němčicích se datují už v roce 1884, kdy byla v hostinci V. Nováka sehrána představení Mlynář a jeho dítě, Veselý švec aneb Proměněné ženy.  Ochotníci však byli neorganizováni a nadšenci hrávali divadlo jen krátkou dobu.

V roce 1905 navrhli ale učitelé Matěj Valenta a Jan Jína členům obecního představenstva, že by bylo prospěšné a zábavné, kdyby se v Němčicích opět začalo hrát divadlo pro obveselení i poučení místních obyvatel. Jejich návrh byl s povděkem přijat a ihned se půjčilo divadelní jeviště a kulisy u ochotníků v sousední Předslavi, aby se mohlo s hraním začít.

Mezi obyvateli Němčic se prý nedochovali o divadle do dnešních dob žádné fotografie ani další záznamy. Proto jediným zdrojem informací nám je dnes kronika spolku a účetní kniha, které jsou uloženy v Okresním archivu v Klatovech. Z těchto záznamů můžeme uvést tedy následující informace:
„K hraní divadla přesvědčili tehdejší učitelé, kteří stáli u zrodu tradice, dostatek zájemců, a tak roku 1905 mohli ochotníci odehrát hned dvě hry, stejně jako v roce 1906. Z těchto představení po zaplacení všech vydání a poplatků úředních zbylo 34 korun, které nechal učitel Valenta složit v záložním spolku v Němčicích na zřízení vlastních kulis a jeviště. Po odchodu učitele Valenty z Němčic chopili se divadla učitelé Josef Soukup, František Tichý a Jan Jína. Za nich byly sehrány hned tři divadelní hry, a sice jedna ve prospěch polívkového ústavu, druhá ve prospěch pošumavské jednoty a třetí, 6. ledna 1909, ve prospěch zřízení vlastního jeviště. V roce 1909 byly na repertoáru němčických ochotníků jednoaktovky, jako například Žárlivci a nebo Před svatbou, které se hrávaly v hostinci U Bucků. V létě roku 1908 však již existovaly plány na jeviště a dokonce toho roku namaloval divadelní oponu a část kulis M. Berman. Zbylé kulisy namaloval učitel Soukup,“ píše se v kronice.

V pamětní knize spolku se dále uvádí, že ochotníci dlužili za vymalování opony 11,26 korun, které zaplatili malíři až 1. 2. 1914. Oficiální spolek divadelních ochotníků v Němčicích byl založen až 2. března 1923. O jeho založení se přičinil František Fremund, rolník a hudebník, Josef Horáček, hostinský, a František Sládek, rolník. Všichni z Němčic. Ti svolali na 2. března 1923 schůzi, při které byly čteny již předem z Klatov přinesené stanovy a kde byl vysvětlován pravý účel spolku. Tehdy byl zvolen i výbor spolku ve složení: předseda Sládek František, místopředseda Vonášek Josef, jednatel Vlk František, pokladník Nováček Václav, knihovník Uhlíř Jindřich, revizoři účtů Bůžková Josefa a Popule Karel, náhradníci Sládek Emil, Řáhová Jana a Uhlířová Jana, režisér Fremund František, správce jeviště Bláha Josef. Funkcionáři byli zvoleni, a tak se jednalo o tom, jaký název má vlastně spolek mít.

„Byly podávány různé návrhy prosté až komické. V úvodu byl dán návrh „Hvězda“, který však ustoupil do pozadí před návrhy jmén některých vynikajících mužů národa a divadla. I vzpomněli si někteří na jméno jednoho výtečného herce a ředitele městského divadla v Plzni Vendelína Budila. Návrh ten se ujal a spolek nazván byl „Kulturně vdělávací spolek divadelních ochotníků pro Němčice a okolí „Budil“ v Němčicích. Při založení spolku vyplynula jistá výhoda ,a sice v místě nalézalo se jeviště nemající žádného svého majitele, postavili ho totiž dřívější neorganizovaní divadelníci. Stalo se tedy majetkem právě vzniklého spolku Budil. Po několika představeních aktivita spolku polevila. Vše se napravilo s příchodem nového učitele a spolek začal uvádět současné hry, různé akademie, mikulášské besídky i plesy. V roce 1943 měl spolek 32 členů, z toho 29 členů činných,“ píše se dále v kronice.

V roce 1948 spolek zřejmě zanikl, více o něm totiž nejsou žádné zprávy. Pozůstatkem doby němčických ochotníků jsou krásně malované kulisy, které byly uloženy do roku 2008 na němčické faře a převezeny k úschově do bývalé školy. Dochovala se i opona, která je dosud v sále hostince. Kulisy byly v roce 2008 vystaveny na divadelní výstavě ve Kbele. Některé kusy byly zapůjčeny ochotníkům do Kbela do pohádky O hubaté Kače, kterou spolek uváděl v roce 2009.

VÝZVA. Vlastníte fotografii nebo plakát připomínající ochotnickou tradici v Němčicích? Prosím kontaktujte nás. Hledáme také fotografie a plakáty ochotníků z Předslavi a z Makova. Telefon: 376310240, nebo 602 661 171. Děkujeme.

Klatovský deník, 2.11.2009

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář